Annual Recitals

SATOKO INOUE PIANO RECITAL #5

  Jo Kondo / Works for Piano

 

February 8, 1995 (Wed.)19:00

Vario hall, Tokyo

 1. Toru Takemitsu (1930-1996)  For Away (1973)

 2. Yoshihisa Taira (1937-2005)  Sonomorphie 1 (1970)

 3. Sei-ichi Yuasa (1947-)  Tse Tse Fly for 6 hands (1985)

 4. Mamoru Fujieda (1955-)  Spiral Tango (1995) …WP

 5. Sesshu Kai (1938-1978)  Music for Piano Ⅱ (1977)

 6. Sesshu kai (1938-1978)  Musil für Geige und Klavier Ⅱ (1978)

 7. Hikaru Hayashi (1931-2012)  Warszawianka Variations (1982)

 

Atsuko Okada, Takehiko Kawai (piano)

Shiho Teshima (violin)

SATOKO INOUE PIANO RECITAL #4

 

February 9, 1994 (Wed.)19:00

Vario hall, Tokyo

 1. Toru Takemitsu (1930-1996)  Les Yeux Clos Ⅱ (1989)

 2. Mamoru Fujieda (1955-)  Doubles Resounded Ⅱ(1990)

 3. Makoto Shinohara (1931-)  Tandance (1963/1969)

 4. Yori-Aki Matsudaira (1931-)  Brilliancy  (1978) Fl.& Pf.

 5. Masaki Sekiguchi (1954-)  Requiem Visage (1990)

 6. Jo Kondo (1947-)  In Early Spring (1993) …JP

 7. Mikio Tojima (1937-)  Winter Rondo (1979)

 

Yukihiko Nishizawa (flute)

 

SATOKO INOUE PIANO RECITAL #3

 

January 29, 1993 (Fri.)19:00

Vario hall, Tokyo

1. Yoshiro Irino (1921-1980)  Three Pieces for Pianoforte (1958)

2. Yuji Takahashi (1938-)  Three Poems of Mao Tse-tung (1975)

3. Yuji Itoh (1956-)  A Quest (1992-1993) …WP

4. Toshi Ichiyanagi (1933-)  Music for Piano #2 (1959)

5. Hirokazu Hiraishi (1948-)  A Rainbow in the Mirror )1992) …WP

6. Yoshio Hachimura (1938-1985)  Meditation “Higan-bana” (1969)

 

SATOKO INOUE PIANO RECITAL #2

 

February 6, 1992 (Thurs.)19:00

Vario hall, Tokyo

 1. Keijiro Satoh (1927-2009)  Calligraphy for Piano (1960)

 2. Maki Ishii (1936-2003)  Beyond a Distance (1980)

 3. Yori-Aki Matsudaira (1931-)  Resonance for Piano (1982)

 4. Hirokazu Hiraishi (1948-)  Spiral Path of Piano Ⅲ (1991)

 5. Mikio Tojima (1937-)  Winter Rondo (1979)

 6. Toshi Ichiyanagi (1933-)  Farewell to…(1992) …WP

 

 

SATOKO INOUE PIANO RECITAL #1

 

February 6, 1991 (Wed.) 19:00

Vario hall, Tokyo

 

 1. Michio Mamiya (1929-)  Diferencias (1983)

 2. Yoritsune Matsudaira (1907-2001)  Trois improvisation sur le Ritsu pour Piano (1987) …WP

 3. Joji Yuasa (1929-)  Projection Esemplastic for Piano 1 (1961)

 4. Toru Takemitsu (1930-1996)  Rain Tree Sketch 1 (1982)

 5. Toshi Ichiyanagi (1933-)  Cloud Atlas Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ (1985)

 6. Jo Kondo (1947-)  A Dance for Piano “Europeans” (1990) …WP

 7. Sesshu Kai (1938-1978)  Music for Piano 1 (1973)